Age:31
Gender:F
Location:Seattle, WA

About Code0fvulgarism: Årle ell i dagars hell enn veit ravnen om eg fell Når du ved Helgrindi står og når du laus deg må riva skal eg fylgje deg over Gjallarbrua med min song Du blir løyst frå banda som bind deg! Du er løyst frå banda som batt deg!